Cjenik administrativnih usluga

Servis

Način obračunavanja Cijena s PDV-om
Administrativni troškovi otkazivanja pretplate putem e-maila jednom 75 kn

Troškovi razmatranja naloga za plaćanje ili otplate većih dugovanja na rate

jednom 10 kn