Cjenik administrativnih usluga

Servis

Način obračunavanja Cijena s PDV-om
Administrativni troškovi otkazivanja pretplate putem e-maila jednom 75 kn / 9,95 €

Troškovi razmatranja naloga za plaćanje ili otplate većih dugovanja na rate

jednom 10 kn / 1,33 €