Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Općenito

U ovim pravilima o privatnosti, upravitelj vaših osobnih podataka (u daljnjem tekstu: MojeZnanje ili upravitelj ili Housing)pretplatnicima, korisnicima usluga, kupcima i drugim fizičkim osobama s kojima stupa u ili je u ugovornom odnosu (u daljnjem tekstu za sve: korisnike), osigurava obradu njihovih osobnih podataka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, posebno, ali ne isključivo, Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu Opća uredba) i primjenjivim zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

 

Određene informacije i detalji koji se odnose na obradu osobnih podataka unutar pojedinačnog ugovornog odnosa koji se odnose na taj pojedinačni ugovorni odnos mogu se također navesti u ugovoru, općim uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu: opći uvjeti), posebnim uvjetima (u daljnjem tekstu: PP) te u prodajnoj ponudi za pojedinačni ugovorni odnos ili za pojedinu uslugu.

 

Ova se politika privatnosti također primjenjuje na odgovarajući način na obradu osobnih podataka korisnika (fizičkih osoba) koji djeluju u ime i za račun pravnih ili poslovnih subjekata.

 

(npr. kontaktne osobe poslovnih subjekata) Podaci o upravitelju

 

Upravitelj osobnih podataka je Housing d.o.o., Zaharova 7, 10000 Zagreb, www.mojeznanje.eu, www.housing.hr, info@mojeznanje.eu.

 

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka Housing d.o.o. je dostupan u pisanom obliku na: Housing d.o.o., Povjerenik za zaštitu osobnih podataka, Zaharova 7, 10000 Zagreb, ili putem e-maila: info@mojeznanje.eu.

 

Općenito

 

Upravitelj prikuplja podatke o pojedincima koji su potrebni za zaključivanje ugovora, ispunjavanje zakonskih obveza, pružanje i izvođenje usluga ili za postizanje drugih pravnih svrha te mu ih pružaju fizičke osobe ili ih Upravitelj dobiva iz drugih izvora (samo za pravne osobe) ili nastanu prilikom pružanja i korištenja usluga.

 

U svojim poslovima s pretplatnicima, korisnicima i drugim kupcima, upravitelj  može obrađivati ​​i druge osobne podatke koji su im oni dostavili u okviru poslovanja..

 

Housing dobiva osobne podatke o pretplatnicima / korisnicima koji su fizičke osobe, izravno od fizičkih osoba, podatke o pretplatnicima / korisnicima koji su pravne osobe, kao i iz drugih izvora u skladu s uvjetima utvrđenim važećim propisima, mogućim ugovorom, ovim  Pravilima o privatnosti i mogućim općim uvjetima odnosno PP.

 

Podaci koji se odnose na korisnike Housinga, poslovna su tajna tvrtke Housing.

 

Zbog točnosti i ažurnosti obrađenih osobnih podataka, Housing može provjeriti vjerodostojnost osobnih podataka uvidom u osobni dokument ili drugu relevantnu javnu ispravu pretplatnika / korisnika na koje se odnosi.

 

Housing može, u svrhu provjere vjerodostojnosti informacija koje Housingu dostave pretplatnici odnosno korisnici (npr. navedeno u ugovoru za zaključivanje NR-a, a koje se pružaju kao dio narudžbe ili upotrebe usluga odnosno robe,…), od bilo kojeg organa, institucije, poslodavca, banke ili drugog operatora pribaviti ili provjeriti istinitost istih.

 

Članstvo i kupovina pojedinačnog paketa

 

MojeZnanje.eu svojim korisnicima pruža usluge pretplate na online obrazovanje u obliku provođenja tečajeva uživo putem online platforme  u obliku video zapisa. U tu svrhu zainteresiranim pojedincima nudi razne tečajeve putem internetske platforme mojeznanje.eu. 

 

Zainteresirani pojedinci mogu dobiti pristup ovim tečajevima (pretplatiti se na njih) u skladu s općim uvjetima upravitelja u obliku različitih paketa. Registracijom na platformi s korisničkim imenom, lozinkom i e-mail adresom, pojedinac postaje član MojeZnanje.eu i tijekom 30 dana dobiva besplatan pristup tečajevima upravitelja koji su dostupni na portalu mojeznanje.eu.


 

Član koji je platio bilo koji od pretplatničkih paketa (uključujući i putem poveznice „Preuzmi besplatno razdoblje od 15 dana“) objavljenih na portalu mojeznanje.eu postaje Kupac usluga Upravitelja.

 

Housing koristi podatke za zaključivanje ugovora i ispunjavanje ugovornih obveza iz ugovornih odnosa s Članovima odnosno kupcima. Svrha obrade osobnih podataka vidljiva je i iz ugovora i drugih dokumenata koji uređuju pojedinačni ugovorni odnos. Prilikom obrade osobnih podataka u svrhu izvršavanja ugovora, Housing će obrađivati ​​samo one osobne podatke koji su potrebni za zaključivanje i provedbu ugovora i ispunjavanje ugovornih obveza, tj .:

 

za članove: e-mail adresa, telefonski broj, lozinka i nadimak za registraciju i članstvo, ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, država (u svrhu sklapanja pretplatničkog ugovora)za kupce, osim osobnih podataka navedenih u prethodnoj alineji, načina plaćanja platnom karticom ili Paypalom (s podacima o plaćanju) ili predračuna, IP broj uređaja s kojeg pristupa i drugi (nedefinirani) podaci unutar datoteka dnevnika o posjeti online stranice, paket odnosno tečaj koji je odabrao odnosno posjetio te video snimke tečajeva koje je pogledao, podaci za provjeru znanja ili testiranje (ako je odabrano), e-mailovi itd.) u svrhu ispunjavanja međusobnih prava i obveza iz pretplatničkog ugovora koje Upravitelj prikuplja putem web stranice www.mojeznanje.eu.

Housing obrađuje osobne podatke u svrhe navedene u ugovorima i uvjetima korištenja usluge prilikom pružanja pojedinačnih usluga. U slučaju promjena ili uvođenja novih usluga, Housing će ažurirati ovu politiku prema potrebi ili izmijeniti postojeće ugovore ili uvjete, ili unijeti ili prihvatiti nove uvjete.

 

Obrada po zakonu i ugovornim odnosima

 

Pretplatom na pojedini paket s operatorom, u skladu s općim uvjetima operatora, postajete korisnik usluga upravitelja(zaključujete pretplatnički ugovor).

 

Ako se na portalu registrirate kao član, izrazite svoj interes da se želite pretplatiti na pojedinačni paket, pa će vas operater tražiti gore navedene osobne podatke. Osnova za obradu osobnih podataka u ovoj fazi je provođenje mjera obveznika na vaš zahtjev prije zaključenja ugovora (točka b, prvi stavak članka 6. GDPR-a).

 

Međutim, ako se registrirate i istovremeno pretplatite na pojedinačni paket (uključujući i vezu do 15-dnevnog besplatnog razdoblja), Upravitelj obrađuje potrebne osobne podatke za provedbu pretplatničkog ugovora čiji ste stranka. Možete odustati od ovog ugovora u skladu s općim uvjetima Upravitelja u roku od 15 dana od sklapanja.

 

U slučaju da je pružanje osobnih podataka ugovorna obveza, obveza potrebna za zaključivanje i provedbu ugovora s Upraviteljem ili zakonska obveza, morate dati osobne podatke; u slučaju da ne pružite osobne podatke, ne možete sklopiti ugovor s Upraviteljem, niti vam Upravitelj može pružiti usluge ili isporučiti proizvode prema ugovoru, jer nema potrebne podatke za izvršenje ugovora.

 

Suglasnost

 

U slučaju dobivanja suglasnosti korisnika, Housing će obrađivati ​​osobne podatke (ime i prezime, e-mail, adresa, datum rođenja, proizvedeni certifikati) samo u svrhe za koje je dana suglasnost. U slučajevima kada se obrada osobnih podataka temelji na suglasnosti, korisnik može u bilo kojem trenutku opozvati tu suglasnost.

 

Prilikom obrade osobnih podataka uz pristanak Housing, pažljivo  procjenjuje koji su podaci potrebni za određenu svrhu te prikuplja i obrađuje samo one koji su potrebni za postizanje svrhe. Prilikom obrade osobnih podataka, Housing pažljivo štiti i osigurava odgovarajuće aktivnosti zaštite podataka.

 

Personalizirane ponude uključuju kako opće ponude Housinga, koje Housing pruža korisnicima kada smatra da bi mogle zanimati pojedinog korisnika, tako i ponude dizajnirane posebno za pojedinog korisnika. Podaci će se obrađivati od strane Housinga i za automatizirano određivanje je li pojedinačna ponuda zanimljiva za korisnika, kao i za izradu profila (npr. Prema demografskim, sociografskim i bihevioralnim podacima i drugim kriterijima i tretmanima kao što su spol, dob, mjesto prebivališta, učestalost korištenje usluga, način i vrijeme korištenja usluga, web stranica i aplikacija, dosadašnje navike kupnje, lokacija ili internetska identifikacija) na temelju kojih će pružati ponude korisniku.

 

Na temelju suglasnosti, Housing može korisniku pružiti informacije i ponude putem svih komunikacijskih kanala navedenih u suglasju, za koje ima informacije u ugovornom odnosu u kojima je suglasnost data. Prilikom obrade podataka za razvoj usluga i izravnog marketinga roba i usluga poslovnih korisnika i partnera Housing ,osobne podatke korisnika obrađuje samo Housing i osobe koje su ovlaštene od Housinga. Ako je kupac dao suglasnost za obradu podataka za određenu svrhu i nije je opozvao, Housing može, u mjeri u skladu s propisima, obrađivati osobne podatke u tu svrhu dvije godine nakon isteka ugovornog odnosa za koji je dana suglasnost. Housing također može dobiti podatke i suglasnosti od pojedinaca koji nisu članovi, ali su korisnici usluga MojeZnanje, te ih obrađivati u skladu s tim suglasnostima. Ako Kupac omogućuje korištenje usluga drugoj osobi, ju je s tim opunomoćio za davanje suglasnosti  kao dio usluge čije je korištenje omogućio.

 

Opoziv suglasnosti

 

Povlačenje suglasnosti može se podnijeti u pisanom obliku na: Housing d.o.o., Zaharova 7, 10000 Zagreb i podnošenjem pismene prijave putem e-maila na info@mojeznanje.eu.

 

U slučaju opoziva suglasnosti, Housing prestaje obrađivati ​​prikupljene podatke na temelju pristanka ili ih više ne obrađuje u svrhu na kojima je pristanak zasnovan

 

Obrada na osnovu legitimnog interesa

 

Upravitelj također može obrađivati ​​podatke na temelju legitimnog interesa kojeg ulaže upravitelj, osim ako takvi interesi nadmašuju interese ili osnovna prava i slobode subjekta podataka, koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. U slučaju da se ostvaruje legitimni interes, upravitelj uvijek provodi procjenu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka..

 

Na temelju legitimnog interesa, vaše osobne podatke koristimo za otkrivanje i sprječavanje lažnog korištenja i zlouporabe naših usluga, radi osiguranja stabilnog i sigurnog rada naših usluga, kao i za provedbu mjera informacijske sigurnosti, ispunjavanja zahtjeva kvalitete i otkrivanja tehničkih kvarova. sustavi i usluge. U skladu s Općom uredbom, Upravitelj može u slučaju sumnje na zlouporabu obrađivati ​​podatke o pojedincima na odgovarajući i proporcionalan način u svrhu prepoznavanja i sprečavanja moguće prijevare ili zlouporabe te, ako je prikladno, proslijediti te podatke drugim pružateljima usluga, poslovnim partnerima, policiji , državno tužiteljstvo ili druga nadležna tijela. U svrhu sprječavanja budućih zloupotreba ili prijevara, podaci o povijesti identificiranih zlostavljanja ili prijevara u vezi s pojedincem, koji uključuju podatke o opsegu i sadržaju dosadašnje suradnje s Upraviteljem i, primjerice, IP adresa, mogu se čuvati pet godina nakon prestanka.

 

Marketing analiza

 

Pravni temelj za izravni marketing također može biti legitiman interes prema Općoj uredbi. Housing obrađuje podatke za segmentaciju i profiliranje korisnika na temelju legitimnog interesa za potrebe izravnog marketinga. Housing obrađuje podatke o članu (ime i prezime, e-pošta, proizvedeni certifikati, završeni tečajevi) i korištenje usluga tvrtke, web stranica i aplikacija.

 

Anketiranje

 

Povratne informacije korisnika su neophodne i vrlo korisne u pružanju kvalitetnih usluga prema potrebama korisnika. Housing od korisnika želi dobiti najrelevantnije informacije o zadovoljstvu uslugama i ponudom tvrtke. S vremena na vrijeme i u kontaktu s korisnicima, Housing može korisnicima poslati pozivnicu za popunjavanje upitnika ili za pružanje povratnih informacija i mišljenja o uslugama i ponudi Housinga. Pritom, Housing obrađuje korisničke kontaktne podatke (telefonski broj, e-mail) i kontaktne podatke. Podnošenje anketa je dobrovoljno, a (ne) ispunjavanje anketnog upitnika ne utječe na prava korisnika.

 

Upravljanje rizicima

 

U radu s korisnicima, Housing se bavi s dužnom pažnjom, što također uključuje upravljanje rizikom. U slučaju da poslovanje s pojedinačnim korisnikom predstavlja rizik za Housing, Housing može poduzeti odgovarajuće mjere upravljanja rizikom, koje mogu uključivati između ostalih, ograničenje pristupa uslugama. Također, određene ponude Housinga mogu biti dostupne samo onim korisnicima koji ispunjavaju određene uvjete u ponudi, što može sadržavati odgovarajuću razinu rizika.

 

Za upravljanje rizicima, Housing može pratiti provedbu ugovornih odnosa koje ima s korisnicima; u tom kontekstu, obrađuje podatke o korisniku i korištenju Housing usluga i na temelju tih podataka, segmentira ili profilira korisnika. U upravljanju rizikom, Housing također može obrađivati podatke o korisnicima - pravnim osobama koje dobiva iz javnih zapisa i drugih izvora (npr. SISBON, agencije za kreditni rejting itd.). Zbog upravljanja rizikom (osnova je legitimni interes upravitelja), upravitelj također ima pravo prikupljati osobne podatke korisnika koji su fizičke osobe - npr. fizička osoba koja nanese štetu Housingu, u kontekstu ili u vezi s korištenjem Housing usluga, može biti izbačena iz članstva i zabranjena upotreba Housing usluga. Da bi Housing mogao učinkovito provoditi ovu mjeru, može obrađivati (tj. pohraniti) podatke tako problematične osobe (npr. Ime, prezime, adresu, e-mail ili DS) kako bi ga spriječio u registraciji ili korištenju usluga Housinga.

 

Analize

 

Housing se nastoji neprestano prilagođavati i poboljšavati svoje usluge i ponude. Stoga ima legitiman interes za praćenje provedbe ugovornih odnosa i analizu korištenja usluga svojih korisnika, naime za planiranje i razvoj usluga i aplikacija, procjenu tržišta i mjerenje prodajnih performansi, marketinške aktivnosti, aktivnosti za poboljšanje korisničkog iskustva i kvalitete usluge. Housing obrađuje podatke o korisniku, upotrebi usluga tvrtke, web stranica i aplikacija, društvenim mrežama, a također koristi i odgovarajuće zaštitne mjere, koje mogu uključivati ​​i anonimizaciju ili pseudo-anonimizaciju.

 

Dobivanje suglasnosti

 

U pružanju robe i usluga, Housing želi korisnicima pružiti relevantne informacije i obraditi osobne podatke u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa željama i očekivanjima korisnika. Dakle, u provedbi ugovornih odnosa s korisnicima, Housing ima legitiman interes uvjeriti ih da daju svoj pristanak. Pritom, Housing obrađuje telefonske brojeve, adrese e-pošte, ime, prezime i poštansku adresu, nadimak i podatke o pristanku, koje koristi da bi uvjerio korisnike da daju pristanak.

 

Mogućnost ugovora

 

Korisnik ima pravo prigovora i može u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu podataka u gore navedene svrhe. U ovom slučaju, Housing će, koliko je to moguće, i razlozi i interesi Housinga ne prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama korisnika, prestati obrađivati ​​podatke u te svrhe. Korisnik može uložiti prigovor podnošenjem pisanog zahtjeva Housing, na e-mail adresu: info@mojeznanje.eu ili na poštansku adresu: Housing d.o.o., Zaharova 7, 10000 Zagreb.

 

Vrste podataka

 

Vrste ili kategorije osobnih podataka koje obrađuje Housing ovise o pojedinačnoj usluzi i navedeni su ili opisani u ugovoru ili uvjetima korištenja pojedine usluge. Housing može dobiti osobne podatke od korisnika izravno ili neizravno pomoću korisnikove pojedinačne usluge. Housing također može dobiti osobne podatke od trećih strana, u tom slučaju pribavlja i obrađuje iste vrste ili kategorije osobnih podataka kao da ih je dobilo izravno od korisnika. Housingu može osigurati osobne podatke korisnika treća osoba koja ulazi ili želi sklopiti ugovorni odnos s Housingom (npr. Poslodavac korisnika ili druga osoba koja je korisnik Housinga, ugovorni partneri koji popisuju pojedince kao osobe za kontakt itd.). U tom je slučaju treća osoba dužna pružiti odgovarajuće dopuštenje za prijenos osobnih podataka Housingu te o tome obavijestiti ili upoznati korisnika.

 

Housing također može dobiti podatke od trećih strana radi provjere ispravnosti podataka i dobivanja ispravnih podataka. U tim slučajevima, Housing dobiva iste vrste podataka kao što su ih bili ili trebali  pružiti korisnici prilikom sklapanja ugovornog odnosa (npr. nova / ispravna adresa prilikom zaključivanja pretplatničkog odnosa, itd.)

 

Korisnici osobnih podataka

 

Korisnici osobnih podataka su Housing, dobavljači Housinga, ugovorni partneri Housinga i tijela vlasti. Prije pružanja pristupa osobnim podacima dobavljačima ili poslovnim partnerima, Housing provjerava ispunjava li zahtjeve tvrtke u vezi s obradom i zaštitom osobnih podataka. Osim ako izričito nije navedeno u ugovoru za pojedinačni ugovorni odnos za obradu osobnih podataka od strane dobavljača i poslovnih partnera, Housing je odgovoran za korisnike. Housing dobavljači i poslovni partneri mogu imati pristup osobnim podacima u svrhu i u onoj mjeri u kojoj su im potrebni za dobavu robe ili pružanje usluga. Housing može podatke dati  podatke o pretplatnicima / korisnicima ugovornim partnerima s kojima je Housing ustupio svoja potraživanja koja ima  prema pretplatniku / korisniku. Službena tijela mogu dobiti osobne podatke od Housinga u slučajevima i u skladu sa zakonom utvrđenim postupcima.

 

Ugovorni obrađivači mogu obrađivati povjerljive podatke isključivo u ime Upravitelja i u okviru njegovih ovlaštenja (kako je definirano u pisanom ugovoru ili drugom pravnom aktu) i u skladu s ciljevima definiranim u ovoj politici privatnosti ili pojedinačnom ugovoru.

 

Ugovorni obrađivači s kojima Upravitelj surađuje uglavnom su:

 

Računovodstveni servis, 

 

razni davatelji obrade podataka  i analitike

 

zajednički upravitelji osobnih podataka

 

Upravitelj neće proslijediti vaše osobne podatke neovlaštenim trećim osobama.

 

Ugovorni obrađivači mogu obrađivati ​​osobne podatke samo u okviru Uputa upravitelja i ne smiju koristiti osobne podatke u svrhu ostvarivanja bilo kakvih vlastitih interesa.

 

Osim ugovornih obrađivača, korisnici osobnih podataka su i državna tijela i institucije.

 

Upravitelj izvozi osobne podatke pojedinaca koji su obavili testiranje putem web portala upravitelja u Australiju, što znači izvoz u treće zemlje, koji možda ne pružaju odgovarajuću zaštitu u pogledu GDPR-a. Bez obzira na iznos u t.im. treće zemlje, Upravitelj jamči pojedincima da se radi o pouzdanom i testiranom obrađivaču osobnih podataka s kojima je Upravitelj sklopio ugovor o obradi osobnih podataka s kojim je poduzeo sve zaštitne mjere kako bi zaštitio vaše osobne podatke kako to zahtijeva primjenjivi zakon.

 

Co-upravitelji osobnih podataka

 

Određene usluge Housing prodaje ili pruža u suradnji s partnerima koji također stupaju u ugovorni odnos s kupcem, a u tim slučajevima su i upravitelji podataka te imaju vlastite uvjete za obradu osobnih podataka, uključujući uvjete za izvoz u treće zemlje. U tim je slučajevima poslovni partner izravno odgovoran za njihovu obradu korisnicima (a Housing nije odgovoran za tu obradu od strane ugovornog partnera).

 

Izvoz u treće zemlje

 

U pravilu, Housing ne izvozi osobne podatke korisnika u treće zemlje. U slučajevima kada dobavljači ili ugovorni partneri Housinga su iz trećih zemalja, a pružanje njihovih usluga Housingu ili korisnicima može uključivati ​​obradu osobnih podataka, Housing će to omogućiti pod uvjetima utvrđenim Općom uredbom - posebno primjenom odgovarajućih zaštitnih mjera u skladu s Općom uredbom (koja uključuje sklapanje odgovarajućeg ugovora o obradi osobnih podataka ili druge zaštitne mjere predviđene Općom uredbom). Za određene se usluge, zbog prirode i upotrebe usluge, osobni podaci korisnika mogu prenijeti u treće zemlje (upotreba web lokacija u trećim zemljama, upotreba mrežnih usluga iz trećih zemalja itd.).

 

Razdoblja čuvanja

 

Housing pohranjuje i obrađuje osobne podatke tijekom trajanja ugovornog odnosa, sve do podmirenja i ispunjavanja ugovornih obveza, nagodbe ili zastare svih potraživanja ili za razdoblje za koje je korisnik dao suglasnost (vrijedi ako je rok zadržavanja duži od ranije navedenog). Za sve poslovne odnose, Housing mora, u skladu s poreznim i financijskim propisima, kao i zakonima i standardima koji reguliraju računovodstvo, knjigovodstvo i vođenje evidencije, voditi račune i prateću dokumentaciju i podatke deset godina od kraja godine u kojoj poslovni događaj odnosi se na ili na razdoblje određeno pravilima o čuvanju dokumentacije (što je duže). Dakle, računi za Housing i s njima povezani podaci o naplati i podaci i dokumenti o korisnicima čuvaju se najviše deset godina od kraja godine na koju se račun odnosi ili od raskida ugovornog odnosa tijekom razdoblja određenog pravilima o čuvanju dokumenata (ovisno o tome što traje duže). Housing ćei koristiti ove podatke radi ispunjavanja zakonskih obveza i u svrhu provođenja, ispunjavanja ili obrane bilo kakvih pravnih zahtjeva koji mogu nastati izravno iz odnosa pojedinca i Housinga, kao i iz odnosa između Housinga i trećih strana. U slučaju da Housing anonimizira osobne podatke na takav način da ih više nije moguće povezati s određenom osobom, on ih može pohranjivati ​​i obrađivati ​​bez ograničavanja roka zadržavanja. Nakon primitka zahtjeva za brisanje ili ograničenja obrade, Housing će izvršiti zahtjev ograničavajući obradu podataka samo u svrhe određene zakonom ili za moguće tvrdnje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

 

Usluge plaćanja

 

Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Housing je dužan čuvati podatke o poslovnom odnosu i pojedinačnim transakcijama još 10 godina od kraja poslovnog odnosa ili pojedinačne transakcije.

 

Obrada podataka poslovnih subjekata

 

Podatke poslovnih osoba (poslovni pretplatnici / korisnici, poslovni partneri i potencijalni poslovni partneri), tj. podaci ne-potrošača, Housing može obrađivati u najvećoj mogućoj mjeri i za sve svrhe (uključujući izravni marketing) koje su zakonom dopuštene. U slučaju da se poslovna osoba ne identificira za ili protiv svrhe marketinga Housing usluga, Housing može koristiti svoje javno dostupne podatke i bilo koju kontakt adresu e-pošte i kontakt brojeve telefona dobivene od poslovne osobe i podatke o korištenju usluga za slanje personaliziranih obavijesti, uključujući izravan marketing, putem SMS-a i MMS-a, e-pošte i e-pošte te izravne pozive. Poslovna osoba može u bilo kojem trenutku pismeno zatražiti da Housing trajno ili privremeno prestaje koristiti podatke u svrhu izravnog marketinga. Housing je dužan pravilno spriječiti upotrebu podataka u svrhu izravnog marketinga u roku od petnaest (15) dana. Podaci poslovnih osoba mogu također sadržavati osobne podatke koje poslovne osobe daju ili objavljuju (npr. Kao kontaktne podatke). U ovom slučaju Housing također može obrađivati osobne podatke kada se obraća poslovnim osobama

 

Housing podatke može dobiti od poslovnih osoba, pojedinaca, iz javnih objava poslovnih osoba ili iz publikacija u javnim bazama podataka. U pravilu, Housing prikuplja samo adrese e-pošte koje se ne odnose na određenog ili prepoznatljivog pojedinca (npr. Info@poduzeće.hr)

 

Zakonski interes

 

Housing ima interes za informiranje poslovnih ljudi, uključujući izravan marketing potencijalno zanimljivih Housing usluga, o uslugama Housinga i događajima. I sami poslovni ljudi imaju interes primati obavijesti o uslugama koje mogu poboljšati njihovo poslovanje. U slučajevima kada poslovne osobe daju osobne podatke kao kontaktne podatke Housing ili ih čine javnim, a ne prigovaraju upotrebi tih podataka za kontakt ili informacije, Housing ih može koristiti za informacije, uključujući izravni marketing.

 

Razdoblje zadržavanja

 

Housing pohranjuje poslovne podatke u skladu s pravilima o zadržavanju podataka utvrđenim u ovim Pravilima o privatnosti i bilo kojim ugovorom, općim uvjetima i PP-om. Podaci o kontaktima potencijalnih kupaca čuvaju se do otkazivanja ili tijekom pojedinačne kontaktne kampanje.

 

Prava pojedinaca

 

Korisnici mogu zatražiti:

 

ispis ili pristup podacima koji im omogućuje da se upoznaju s osobnim podacima koje Housing obrađuje o korisniku,

 

ispravka podataka u slučajevima kada korisnici vjeruju da su osobni podaci koje obrađuje Housing netočni,

 

brisanje ili ograničenje obrade njihovih osobnih podataka ako žele da Housing zaustavi ili ograniči obradu svih ili dijela njihovih osobnih podataka,

 

Pored toga, korisnici mogu:

 

progovoriti obradi osobnih podataka na temelju legitimnog interesa ili u svrhu izravnog marketinga,

 

ostvari pravo na prenosivost osobnih podataka pruženih Housingu.

 

Korisnici svoja prava ostvaruju slanjem pismenog zahtjeva na Housing, na e-mail adresu: info@mojeznanje.eu ili na poštansku adresu: Housing d.o.o., Zaharova 7, 10000 Zagreb.


 

Korisnik se mora pravilno identificirati i jasno definirati svoj zahtjev u zahtjevu u kojem ostvaruje svoja prava. Popravke podataka korisnici Housing u izvijestiti u pisanom obliku. Određena prava korisnika mogu se ograničiti u pojedinačnim slučajevima na temelju propisa (npr. Zabrana obavijesti o mogućoj istrazi itd.). U pravilu, Housing će pojedincu pružiti podatke o poduzetim mjerama na temelju zahtjeva zaprimljenih u roku od mjesec dana.

 

Pravo na žalbu

 

U slučaju da korisnik smatra da Housing krši njegova prava u obradi osobnih podataka, može podnijeti žalbu Housingu. Korisnik žalbu šalje na adresu: Housing d.o.o., Zaharova 7, 10000 Zagreb, ili na e-mail adresu info@mojeznanje.eu

 

Korisnici također mogu uložiti žalbu pri nadzorniku zaštite podataka. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka je Agencija za zaštitu osobnih podataka (Selska cesta 136 HR - 10 000 ZagrebTel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr Web: www.azop.hr) 

Automatizirano odlučivanje i profiliranje

 

Za kontinuirano pružanje elektroničkih komunikacija i drugih usluga i za njihovo sigurno pružanje, što uključuje i sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka pojedinaca, Housing u obradi osobnih podataka u skladu s ovom politikom vrši i obradu podataka s automatiziranim odlučivanjem ili profiliranjem.

 

Završne odredbe

 

Pored ove politike privatnosti, obradu podataka unutar pojedinačnog ugovornog odnosa reguliraju i ugovor i uvjeti koji dalje uređuju pojedinačni ugovorni odnos.

 

U slučaju da su pojedinačni ugovor ili uvjeti koji uređuju poslovni odnos suprotni ovoj politici, podaci će se koristiti u mjeri dopuštenoj u skladu s Općom uredbom ili primjenjivim Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

Ovo pravilo objavljuje se i dostupno je na web stranicama tvrtke i na svim podstranicama kojima upravlja tvrtka.

 

Housing d.o.o.