Web prodaja
Predavač: Slađana Lovrić
Tečaj se održava: 20.07.2021 od 08:30
Novinarske tehnike
Predavač: Slađana Lovrić
Tečaj se održava: 22.07.2021 od 18:00
Organizacija velikih događanja
Predavač: Slađana Lovrić
Tečaj se održava: 27.07.2021 od 18:00