Opći uvjeti

DEFINICIJE POJMOVA

Pojmovi: kupac, korisnik, član

Član MojeZnanje.eu postane onaj tko se registrira na platformi s korisničkim imenom, lozinkom i e-mail adresom te preuzme testno razdoblje.

Kupac je član koji je platio bilo koji od pretplatničkih paketa objavljenih na ovoj poveznici.

Korisnik je član koji je ujedno i kupac.Organizacija / pravna osoba je organizacija s pravom osobnosti čiji su zaposlenici korisnici usluga MojeZnanje.eu.

UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti internetske platforme MojeZnanje.eu (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR), Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o elektroničkoj trgovini te ostalim pozitivnim propisima kojima se uređuje poslovanje platforme MojeZnanje.eu.

Internetskom platformom MojeZnanje.eu (u daljnjem tekstu: platforma) upravlja:

Housing d.o.o. Zaharova 7, 10 000 Zagreb, OIB: 47751746113, MBS: 080429433, Matični broj: 1629999, koji je i pružatelj usluga e-učenja (u daljnjem tekstu: prodavač ili MojeZnanje.eu).

Osnovni podaci o društvu

Adresa ureda, edukacijskog centra: Zaharova 7, 10 000 Zagreb

Registrirano s danom 01.07.2002. pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem 02/3122-4.

OIB: 47751746113

MBS: 080429433

Matični broj: 1629999

Tvrtka: Housing d.o.o. za edukaciju i savjetovanje

Skraćena tvrtka: Housing d.o.o.

Sjedište: Zagreb

Poslovna adresa: Zaharova 7, 10 000 Zagreb

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni kapital u iznosu od 40.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Opći uvjeti uređuju način rada internetske platforme MojeZnanje.eu, prava i obveze kupca i/ili člana i/ili korisnika i platforme te reguliraju poslovni odnos između MojeZnanje.eu i kupca i/iličlana i/ili korisnika.

Kupac je vezan ovim Općim uvjetima koji vrijede u trenutku kupnje (stavljanje narudžbe u sustav pretplate). Prilikom narudžbe, MojeZnanje.eu upoznaje kupca s ovim Općim uvjetima te kupac klikom na potvrdu pristaje na njih.

VRSTE KORISNIKA

Neovisno o tome postajetete li član ili korisnik MojeZnanje.eu, dodjeljuje vam se korisničko ime, koje je isto kao i vaša e-mail adresa, lozinka i korisničko ime koje ste sami odabrali prilikom prijave. Član ili korisnik je dužan priopćiti ili popuniti cjelovite i vjerodostojne osobne podatke na web stranici MojeZnanje.eu. Odgovornost za zlouporabu ili netočnost podataka u potpunosti preuzima član.

Registracija je moguća i tijekom pregleda tečajeva.

U slučaju, da se ista osoba ponovno registrira na platformu MojeZnanje.eu s drugom elektronskom adresom, odnosno e-mailom, se taj čin smatra zloupotrebom sistema, kojem slijedi novčana kazna u visini pune cijene najskupljeg paketa, koji je u trenutku zloupotrebe aktivan i valjan. 

DOSTUPNOST INFORMACIJA

MojeZnanje.eu se obvezuje da će korisniku pružiti najmanje sljedeće informacije prije sklapanja ugovora:

 • podatke o društvu koje upravlja platformom MojeZnanje.eu i (naziv i sjedište društva, matični broj),
 • podatke za kontakt koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-mail, telefon),
 • bitne značajke internetskih tečajeva,
 • datumi tečajeva, koji su najavljeni u kalendaru i za koje je tečaj već dostupan,
 • upute za upotrebu web stranice,
 • način plaćanja i provođenje internetskih tečajeva,
 • rok valjanosti ponude,
 • rok u kojem je moguće odustati od ugovora i uvjeti za odustajanje (pravo na jednostrani raskid ugovora, način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora, kao i o isključenju prava na jednostrani raskid ugovora, a sve sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača; 
 • pravo na podnošenje prigovora, uključujući sve detalje o osobi za kontakt ili službi za korisnike.

OPIS USLUGA KOJE NUDIMO

MojeZnanje.eu svojim korisnicima pruža usluge internetskog obrazovanja u obliku tečajeva uživo putem internetske platforme i u obliku videozapisa. MojeZnanje.eu će se neprestano truditi da korisnicima pruži najbolje korisničko iskustvo koliko mu pružaju njegove mogućnosti. MojeZnanje.eu ne odgovara korisniku za nefunkcioniranje ili loše performanse usluga ako su rezultat faktora koji su izvan njegove kontrole (isključenje internetske veze s korisnika, nefunkcioniranje računala).

Za rad, pružanje usluga ili sadržaj / usluge i njihove cijene jamči MojeZnanje.eu, koje izdaje opće uvjete korištenja usluga, cjenike, rješava pritužbe i druge postupke s korisnicima usluga. Upotreba i raspon usluga ovise o tehničkim uvjetima na strani korisnika i na stranici MojeZnanje.eu. Sigurnost korištenja usluga na web stranici MojeZnanje.eu osigurava se odgovarajućim tehničkim rješenjima, pravilima, postupcima, općim uvjetima i sporazumom sklopljenim između korisnika i MojeZnanje.eu. Osiguravanje sigurnog korištenja od strane korisnika je u njegovoj domeni i ni na koji način ne obvezuje MojeZnanje.eu na odgovornost.

Korisnik ne stječe vlasništvo, autorska prava ili srodna prava na sadržaje koje korisnicima nudi MojeZnanje.eu ili pružatelji sadržaja / usluga / robe, odnosno drugi ugovorni partneri MojeZnanje.eu. Pružanje usluga također ne stvara partnerstvo. MojeZnanje.eu ni u kojem slučaju ne odgovara za bilo kakve zahtjeve trećih strana zbog kršenja sa strane korisnika, kojima ti krše vlasnička, autorska, srodna i druga prava za usluge koje putem internetske platforme MojeZnanje.eu pružaju ugovorni partneri MojeZnanje.eu.

MojeZnanje.eu nije odgovorno za sigurnost podataka koji se razmjenjuju između poslužitelja prilikom pristupa aplikacijama na portalima vanjskih pružatelja usluga, kako bi se omogućio pristup vanjskim aplikacijama.

MojeZnanje.eu ne štiti privatnost podataka koji se prenose putem Interneta i poslužitelja nad kojima nema kontrolu, nije odgovoran za zaštitu korisničkih datoteka pohranjenih na poslužiteljima koji nisu pod kontrolom i upravljanjem MojeZnanje.eu, nije odgovoran za upade u korisnikov terminal ili softver opreme i ne snosi odgovornost za zlouporabu korištenja mrežnih i elektroničkih komunikacijskih usluga od strane trećih strana.

Kada koristi internetske i elektroničke komunikacijske usluge, korisnik je dužan koristiti World Wide Web u skladu s pravilima etičkog ponašanja i u skladu s važećim propisima u svakom trenutku. Korisnik ne smije koristiti e-poštu za slanje velike količine podataka koji dovode do uskraćivanja usluga (tzv. DDOS napadi), ne smije pogrešno predstavljati, ismijavati, vrijeđati, poticati i/ili pomagati bilo kakav oblik netolerancije (vjersku, seksualnu, rasnu, političku, itd.)

PONUDA ONLINE TEČAJEVA

Zbog prirode internetskog poslovanja, ponuda internetskih tečajeva MojeZnanje.eu ažurira se i mijenja se često i brzo.

Svaki kupac može pogledati sve tečajeve koji se odvijaju uživo, a također ima pristup svim dostupnim videosnimkama. Pristup videoteci snimaka za novo registrirane korisnike uređen je u roku od 24 sata od registracije.

Plaćanje za uslugu kupcu ne jamči primanje određenog sadržaja. Međutim, kupac sustvara skup sadržaja komuniciranjem željenog sadržaja i dobiva neke sadržaje na raspolaganje (ovisno o potražnji drugih kupaca) ili postavljanjem videozapisa za neke od njih. Nikako nije obaveza ili dužnost MojeZnanje.eu pružiti kupcu sve željene sadržaje. U slučaju neprovedenih sadržaja to ne znači neispunjavanje obveza prema kupcu ili mogućnost reklamacije, podnošenja žalbe ili bilo koje druge aktivnosti koja bi bila usmjerena na nedovoljnu, neadekvatnu ili nekvalitetnu provedbu usluga MojeZnanje.eu.

TEHNIČKI UVJETI I STANDARDI

Za nesmetano i pravilno korištenje usluga MojeZnanje.eu potrebni su tehnički uvjeti i standardi na strani korisnika i strani MojeZnanje.eu.

MojeZnanje.eu ima sve potrebne uvjete i standarde kako bi osiguralo kvalitetne, nesmetane usluge, bez većih problema i zastoja.

Korisnik za nesmetanu i kvalitetnu upotrebu usluga mora imati snažano, moderno računalo ili prijenosno računalo s bilo kojim operativnim sustavom (Windows, MacOS, Linux ...), moderniji pametni telefon ili drugu mobilnu napravu s najnovijom verzijom Androida ili iOS-a (sustav ne radi na pametnim satovima), pristup internetu odgovarajućom brzinom od najmanje 4 mbps prijenosa korisniku (download) i 1 mbps prijenosa korisniku (upload), zvučnike za prijenos zvuka, ako koristite osobno računalo. Vaše računalo mora imati ažuriranu verziju web-preglednika Chrome ili Firefox. Upotreba bilo kojeg drugog preglednika nije preporučljiva.

KVALITETA (KVALITETA PREDAVAČA, WEB STRANICE, STANDARDI KOJI ODREĐUJU KVALITETU USLUGA)

Kvaliteta koja se nudi korisnicima MojeZnanje.eu definirana je postojećim sadržajima koji su dostupni kako za trenutni tako i za budući sadržaj obrazovanja. Kvaliteta je definirana internim pravilima, aktima, postupcima i drugim aktivnostima koje nisu javne informacije ili, temeljem pozitivnih propisa, nisu dostupne korisnicima.

Budući da se usluge obrazovanja pružaju uživo i prilagođavaju i dizajniraju uz pomoć korisnika, kao i interakcija uživo između predavača i korisnika, svaki tečaj može imati specifične značajke, specifične pristupe, komunikaciju, prezentaciju teme i druge aktivnosti u obrazovnom procesu koje su svojstvene toj izobrazbi, što nije faktor u određivanju kvalitete proizašle iz postavljenih standarda kvalitete.

Čimbenici koji određuju kvalitetu su:

 • Dosljednost sadržaja prema informacjiama o kvaliteti usluga koje su dane korisnicima.
 • Odgovarajuća količina i sadržajna primjerenost materije koja se obrađuje unutar usluge izobrazbe.
 • Čist, jasan i uredan način prezentacije materije, koja je strukturirana i organizirana kroz prezentacije, prikaze ili vježbe.
 • Pružena usluga u obećanom vremenskom roku, vremenskom okviru i na način obećan kada je najavljen točan termin obrazovanja.
 • Videozapisi već završenih tečajeva, koji su dobre kvalitete i dostupni registriranim korisnicima koji su platili mjesečnu pretplatu.
 • Standardi koji se slijede u kvaliteti izvođenja tečajeva i upotrebi  internetske platforme MojeZnanje.eu su:
 • Tehnološka izvrsnost putem kvalitetne platforme za prijenos videa, zvuka i drugih elemenata u obrazovnom procesu.
 • Mogućnost dvosmjerne komunikacije između korisnika, predavača i asistenata tijekom obrazovanja.
 • Besprijekorno funkcioniranje internetske platforme MojeZnanje.eu.

Alati i pribori prilikom korištenja platforme MojeZnanje.eu, koji korisniku pružaju kvalitetno iskustvo odabira željenog obrazovanja, praćenja i kontrole svojega obrazovnog procesa, te komunikacije s MojeZnanje.eu putem različitih komunikacijskih kanala.

U kontekstu osiguranja kvalitete, plaćanje pretplate ne jamči kupcu, da prima točno određene sadržaje. Kupac plaćanjem pretplate  pristaje na ponudu skupine sadržaja komunicirajući prema MojeZnanje.eu koji točno sadržaj želi i stavljajući na raspolaganje neke sadržaje (ovisno o zahtjevu drugih kupaca) odnosno stavljaju mu se na raspolaganje videozapisi nekih od njih, a sve radi konačnog odabira željenog sadržaja.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Korisnik prilikom naručivanja usluge ne dobiva garanciju ili drugo jamstvo za apsolutnu pouzdanost usluge MojeZnanje.eu. U slučaju mogućeg nefukncioniranja ili lošeg funkcioniranja aplikacija usluge, MojeZnanje.eu (zajedno sa svojim ugovornim partnerima) će se potruditi u najkraćem mogućem roku otkloniti nedostatke koji ometaju funkcionalno i optimalno djelovanje usluge.

MojeZnanje.eu pruža uslugu potrošaću u skladu s ugovorom te je ujedno odgovorno za materijalne nedostatke, u mjeri u kojoj je to primjenjivo na usluge, svojeg ispunjenja.

Materijalan nedostatak postoji:

 1. ako stvar nema osobine potrebne za njezino normalno korištenje ili za promet;
 2. ako stvar nema osobine potrebne za posebno korištenje za koje je kupac kupuje, a koje su prodavaču bile poznate ili koje bi morale biti poznate;
 3. ako stvar nema osobine ili značajke koje su bile izričito ili prešutno dogovorene ili propisane;
 4. ako je prodavač isporučio stvar koja ne odgovara uzorcima ili modelima, osim ako je uzorak ili model pokazan samo zbog obavijesti.

Na odgovornost za materijalne nedostatke primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona za zaštitu potrošača te drugih propisa kojima se uređuju ugovorni odnosi.

Korisnik svoja prava, zbog materijalnog nedostatka, može realizirati ako o nedostatku, u roku od dva mjeseca, obavijesti prodavača od dana otkrivanja nedostatka.

Kupac u obavijesti o nedostatku mora detaljno opisati nedostatak i prodavaču omogućiti da provjeri i utvrdi o kojem nedostatku glede pružene usluge je riječ.

Obavijest o nedostatku korisnik može poslati preko e-maila na info@mojeznanje.eu

Prodavač ne odgovara za materijalne nedostatke ako se dokaže da su prošle dvije godine od isporuke usluge.

Potrošač koji na ispravan način prodavača obavijesti o nedostatku, od prodavača ima pravo zahtijevati da;

- ukloni nedostatak na usluzi ili da vrati dio plaćenog proizvoda s nedostatkom ili

- da uslugu s nedostatkom zamijeni novom uslugom bez nedostatka ili;

- da vrati plaćeni iznos.

U svakom slučaju, potrošač također ima pravo zahtijevati povrat štete od Prodavača.

MojeZnanje.eu također nije odgovorno za bilo kakve dodatne troškove nastale gledanjem tečaja (mobilni prijenos podataka, roaming itd.).

Rokovi postavljeni za odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke također se primjenjuju na odgovarajući način na pružanje usluga koje su predmet poslovanja MojeZnanje.eu, osim ako posebnim zakonom nije određeno dulje razdoblje.

REKLAMACIJE, RJEŠEVANJE PRIGOVORA

Korisnik ima pravo i mogućnost komuniciranja ili izražavanja svojih pritužbi, reklamacija ili neslaganja u vezi s uslugama koje pruža MojeZnanje.eu uz pomoć bilo kojeg komunikacijskog sredstva dostupnog ili objavljenog na portalu MojeZnanje.eu.

Korisnik može odabrati način i sredstva putem kojih će prijaviti žalbu ili prigovor.

Postupak za rješavanje reklamacija tj. pritužbi koje MojeZnanje.eu preporučuje korisnicima su sljedeći:

Na web stranic www.MojeZnanje.eu/kontakt, se ispuni obrazac gdje se unosi razlog poruke, komentar ili izjava potrebnih činjenica i podataka te željene, odnosno očekivane reakcije od strane MojeZnanje.eu.

MojeZnanje odgovorit će na bilo koji prigovor u pisanom obliku u roku od petnaest (15) dana, osim ako potrošač ne specificira o kojem se materijalnom nedostatku ili manjkavoj ili pogrešno pruženoj usluzi radi. U ovom slučaju, MojeZnanje će odgovoriti na prigovor potrošača u roku od 8 dana. Prigovor na izdani račun ne zadržava obvezu plaćanja njegovog nespornog dijela.

Reklamacije ili prigovori, osim na online obrazac www.MojeZnanje.eu/kontakt, mogu se poslati e-poštom na info@mojeznanje.eu.

Poveznica na platformu za internetsko rješavanje potrošačkih sporova.

MojeZnanje.eu mogućnost izvansudskog rješavanja spora trenutno ne omogućava.

MojeZnanje.eu isporučuje uslugu potrošaću u skladu s ugovorom te je odgovoran za materijalne nedostatke u njezinu ispunjenju.

OZNAKE TEČAJEVA

Za tečaj s oznakom "Tečaj se odvija", je već određen termin tečaja, na kojeg se korisnik može prijaviti.

Za tečaj s oznakom »Dodaj na popis želja«, termin još nije određen, datum još nije postavljen, ali svaki korisnik koji doda tečaj na popis želja automatski se prijavljuje i obavještava čim je datum postavljen.

Tečajevi koji su označeni gore navedenim oznakama kao "Pogledajte snimku internetskog tečaja" ili "Isječak već snimljenog tečaja dostupni su na ovoj poveznici" dostupni su za automatski pregled.

NARUDŽBA

Kupoprodajni ugovor između MojeZnanje.eu i kupca zaključuje se na internetskoj platformi MojeZnanje.eu u trenutku kada MojeZnanje.eu članu pošalje prvu elektroničku poruku o statusu njegove narudžbe (pod nazivom: "potvrda vaše registracije"). Od ovog trenutka svi su uvjeti određeni i odnose se i na MojeZnanje.eu i na kupca. Kupcom se smatra osoba s podacima koji su navedeni u trenutku slanja narudžbe. Mijenjanje podataka o kupcima moguće je kasnije, osim adrese e-pošte.

Ugovor o kupoprodaji (tj. prva elektronička poruka o statusu narudžbe) pohranjuje se elektroničkim putem na serveru MojeZnanje.eu.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, osim ako izričito nije navedeno u postupku registracije.

Odustajanje od paketa tj. otkazivanje pretplate moguće je u bilo kojem trenutku, a u slučaju da je sklopljen paket s obvezujućim ugovorom i omogućeno plaćanje na rate, kupac mora po raskidu platiti sve otvorene postavke (rate) u iznosu razlike između vrijednosti neisplaćenih rata i već plaćenog dijela. Način kako izračunati trošak naveden je u odjeljku "PREKID PRETPLATE".

VRSTE PRETPLATNIČKIH PAKETA

Pretplatni paket uključuje internetske tečajeve koji se odvijaju putem interneta. Kupac prihvaća to da tečajevi koji su ponuđeni na platformi MojeZnanje.eu ne uključuju ponude i/ili pristup uslugama drugih platformi društva Housing d.o.o. (poput npr. housing.hr).

MojeZnanje.eu pruža nekoliko vrsta pretplatničkih paketa koji su objavljeni na ovoj web poveznici.

Paketi bez pretplate sklapaju se na neodređeno vrijeme.

Pružanje usluge započinje danom registracije. Istekom probnog perioda od 15 dana, kupcu se naplaćuje korištenje usluge za ugovoreno razdoblje.

CIJENE

Cijene pojedinih paketa objavljuju se na web stranici.

Sve cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV), osim ako nije izričito navedeno drugačije.

Cijene vrijede u trenutku narudžbe i nepromjenjive su za cijelo vrijeme pretplate.

Cijene vrijede u slučaju plaćanja prema dolje navedenim načinima plaćanja, a temeljem gore navedenih uvjeta. 

NAČINI PLAĆANJA

MojeZnanje.eu omogućava slijedeće načine plaćanja:

Uplata na tekući račun Housing d.o.o.

Debitna ili kreditna kartica (MasterCard®, Visa, Visa Electron).

PayPal.

Ako se plaćanje obavlja kreditnom karticom putem inteneta, u slučaju otkaza narudžbe ili promjene načina plaćanja od strane korisnika, obavijest o navedenome je potrebno poslati na info@mojeznanje.eu ili izmjenom predmetnih podataka u korisničkom profilu na MojeZnanje.eu. U slučaju otkazivanja plaćanja putem PayPal sustava, smatra se da je korisnik raskinuo pretplatnički odnos  s MojeZnanje i na taj način izgubio pristup portalu i s njim povezanog sadržaja.

DEBITNE I KREDITNE KARTICE

U slučaju plaćanja kreditnom ili debitnom karticom primjenjuju se sljedeći uvjeti:

 • nakon potvrde primitka narudžbe nije moguće mijenjati sadržaj narudžbe tj. konačnog iznosa narudžbe, osim iznimno uz odobrenje MojeZnanje.eu.

SKLAPANJE UGOVORA S PRAVNIM OSOBAMA

Postupak sklapanja ugovora s pravnim osobama potpuno je isti kao i za fizičku osobu, osim što se prilikom registracije odabire opcija poslovanja s pravnim osobama / poduzećime te se kroz sučelje  potvrđuje suglasnost s uvjetima poslovanja.

U slučaju sklapanja ugovora sa srednjim ili velikim poduzećima, kupnja za takve pravne osobe regulira se posebnim ugovorom između MojeZnanje.eu i poduzeća te se ovi opći uvjeti ne primjenjuju na takve ugovore.

U slučaju da član traži izdavanje računa na ime pravne osobe, prihvaća uvjete poslovanja koji se odnose na pravne osobe. Glavna razlika je u mogućnosti odustajanja od ugovora za trgovačka društva, samostalne poduzetnike i druge pravne osobe. Te pravne osobe nemaju mogućnost odustanka od ugovora u roku od 14 dana od potpisivanja pretplate bez razloga, kao što je to slučaj s drugim potrošačima (fizičkim osobama). Nadoknada pravnim osobama nije moguća. Korporativne kupnje također su podložne Općim uvjetima MojeZnanje.eu.Više o opcijama za povrat fizičkim osoba možete pročitati u nastavku stranice ili na stranici s povratima.

Internetska platforma MojeZnanje.eu pruža pravnim osobama sljedeće načine plaćanja:

 • Prijenosom na račun upravitelja MojeZnanje.eu nakon ponude / predračuna;
 • Kreditnom karticom (Activa, MasterCard®, Visa, Visa Electron).

POSEBNI UVJETI ZA PRAVNE OSOBE

U slučaju kad je organizacija naručitelj usluga, na sve se zaposlenike takve Organizacije primjenjuju ovi Opći uvjeti, kao i uvjeti navedeni u ponudi, tj. predračunu, fakturi ili posebnom ugovoru između Organizacije i MojeZnanje.eu

U slučaju da su dodatni uvjeti bili u suprotnosti s ovim uvjetima, to mora biti navedeno u zasebnom ugovoru. U ovom slučaju prevladavaju dogovoreni dodatni uvjeti. Organizacija je odgovorna da o tome obavijesti zaposlenike koji prihvaćaju opće uvjete objavljene na MojeZnanje.eu registracijom.

POSLOVNA TAJNA IZMEĐU ORGANIZACIJE I MOJEZNANJE.EU

Ugovori, svi prilozi, popisi, opisi, uputstva, pravilnici i dokumentacija koja se razmjenjuju između Organizacije i MojeZnanje.eu moraju biti označeni poslovnom tajnom između MojeZnanje.eu i Organizacije.

MojeZnanje.eu i Organizacija će se pridržavati hrvatskog i europskog zakonodavstva u području elektroničke trgovine, zaštite podataka, zaštite osobnih podataka i drugih propisa koji se odnose na prijenos i uporabu podataka Organizacije i MojeZnanje.eu prilikom korištenja i obrade podataka.

Ovlaštene osobe i drugi radnici MojeZnanje.eu i/ili Organizacije koji imaju pristup informacijama i dokumentaciji za koje se smatra da su profesionalna tajna ni u kojem slučaju, bez izričitog odobrenja ovlaštene osobe strane o kojoj je riječ, ne smiju ih izvijestiti ili obavijestiti, osim osoba koje o tome moraju biti obaviještene po službenoj dužnosti  ili osobe ovlaštene za to propisom.

Obveza tajnosti odnosi se i na  zaposlenike Organizacije i druge osobe koje će Organizacija uključiti u obavljanje poslova prema ovom ugovoru, ako su znali ili trebali znati, s obzirom na prirodu podataka, da su podaci poslovna tajna i bez obzira na način na koji su upoznati s tim. Organizacija se obvezuje da će zaposlenici i ostale osobe uključene u obavljanje poslova prema ovom ugovoru čuvati tajnost podataka koji se smatraju poslovnom tajnom.

Poslovnom tajnom se smatraju također podaci, za koje je očito da bi mogla nastati značajna šteta ako bi za njih saznala neovlaštena osoba.

Povjerljivost poslovne tajne bit će i dalje će na snazi i nakon prestanka ugovora, no ne dulje od 5 godina ili do trenutka do kojeg nadležno tijelo s javnopravnim ovlastima, a koje se odnose na MojeZnanje.eu ne odluči drukčije ili sve dok poverljive informacije ne postanu javno dostupne.

PARTNERSKA SURADNJA

Kupac ili član koji se pridruži MojeZnanje.eu putem partnerskih portala, obavijesti, oglasa i sličnih partnerskih veza može iskoristiti samo njihove pogodnosti. Pogodnosti i popuste partner može iskoristiti kod partnera MojeZnanje.eu, pogodnosti ili popusti se ne zbrajaju i član odnosno kupac ih ne može koristiti više puta. MojeZnanje.eu i nije odgovoran za pogreške na drugim web stranicama ili kanalima koje koriste partneri MojeZnanje.eu. Ista osoba smije koristiti pogodnosti samo jednog partner MojeZnanje.eu.

OBRAČUNSKO RAZDOBLJE

MojeZnanje.eu ima obračunski rok od 30 dana i naplaćuje uslugu unaprijed. U slučaju aktiviranja besplatnog razdoblja, usluga će se početi naplaćivati prvog dana nakon isteka besplatnog razdoblja. Prvi dan korištenja usluge smatra se danom nakon registracije i nije vezan za sat registracije. Također, obračunsko razdoblje nije povezano s opsegom i učestalošću korištenja portala korisnika ili člana.

OTKAZIVANJE PRETPLATE

Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati pretplatu. U tom slučaju, nakon prijave na MojeZnanje.eu sa adresom e-pošte i lozinkom, u profilu se odabire poveznica "otkaži pretplatu". Otkazivanjem pretplate ne brišu se automatski svi osobni podaci, a koji su nužni za obradu i provedbu otkazivanja pretplate. Brisanje osobnih podatake se mora prijaviti na info@mojeznanje.eu. Ako kupac, kojem je dopušteno plaćanje na rate prethodno prekine plaćanje (prije isteka plaćanja svih predmeta), kupac je dužan platiti razliku između vrijednosti još uvijek otvorenih rata i već plaćenog dijela, što je napisano pri potvrdi kupljenog paketa usluga ili razliku između ukupne vrijednosti pretplate i već plaćenog dijela, ovisno o tome koji modalitet je primjenjiv. Navedenim načinom plaćanja se smatraju plaćenima svi troškovi povezani otkazivanjem pretplate i s time povezanim troškovima.

Uz samostalno otkazivanje pretplate putem web stranice, kupac mora podnijeti jasan i nedvojben zahtjev za otkazivanje pretplate putem e-maila u odnosu na koju uslugu ima sklopljen ugovor ili potpisanu izjavu (ako je zahtjev poslan s druge adrese e-pošte) na e-mail info@mojeznanje.eu. Zbog dodatnog administrativnog opterećenja poduzeće ima pravo naplatiti kupcu ovaj dodatni posao, prema cjeniku navedenom na ovoj poveznici. Budući da se radi o dodatnoj usluzi koja ne podliježe pretplati, kupcu se izdaje predračun.

Primjer izračuna razlike otvorenih rata po ranom prekidu pretplate:

Kupac sklopi 12-mjesečnu obročnu pretplatu u iznosu od 149 kn / 19,78 € mjesečno (cijena godišnjeg paketa iznosi 1.789,96 kn / 237,57 €).

Kupac raskida pretplatu nakon 3 mjeseca.

Kupcu je već naplaćena obaveza 3x 1 mjesečne pretplate u iznosu od 149 kn / 19,78 €, što je ukupno 447 kn / 59,33 € za što je već svaki mjesec dobio račun.

Razlika između 3x1 mjesečne plaćene pretplate i ukupnog iznosa pretplate iznosi 1.342,47 kn / 178,18 €, što čini obavezu korisnika do MojeZnanje.eu.

Ako korisnik ima paket bez otplate na rate, nema pravo na povrat iznosa mjesečne pretplate, ako mu je u tom mjesecu otkazivanja već izdan račun ili mu se je iznos mjesečnog obroka već otegnut s kreditne kartice, paypal sustava ili drugog elektroničkog načini plaćanja. U slučaju da korisnik otkaže pretplatu, korisnička prava ostaju aktivna do sljedećeg mjesečnog obračuna. Ugovorno razdoblje počinje važiti sa sljedećim danom od sklapanje registracije.

Ako je kupac imao besplatan period jednak ili duži od 14 dana i upisao je svoje podatke o plaćanju tj. odabrao način plaćanja (broj kartice, paypal sustav, plaćanje po predračunu, itd.) i nije otkazao ugovor tijekom besplatnog razdoblja, nema pravo na povrat novca za preostalo ugovoreno trajanje pretplate.

Otkazom pretplate na paket kad se isti sklapa u obračunskom razdoblju od mjesec dana, korisnik ima pristup svim sadržajima do isteka zaključenog obračunskog razdoblja, neovisno o tome kada je unutar toga obračunskog razdoblja otkazao pretplatu te ako je izmirio svoju obvezu.

ZAPRIMANJE RAČUNA I PLAĆANJE

Kupac je dužan provjeriti da li je zaprimio račun od MojeZnanje.eu putem e-pošte (uključujući provjeru svih mapa u vlastitom korisničkom računu, npr. spam i sl.). Kupac je dužan obavijestiti MojeZnanje.eu o svim pogreškama na računu putem e-pošte: info@mojeznanje.eu. Kupac je dužan platiti uslugu za koju mu je ispostavljen valjani račun za usluge pružene temeljem valjano sklopljenog ugovora.

IZDAVANJE RAČUNA I OPOMENA

Sva komunikacija s kupcem odvija se putem e-maila. MojeZnanje.eu prilikom naručivanja usluge prilikom svake naplate šalje račun, u Adobe Reader (.pdf) formatu na email kupca. U slučaju da kupac ne primi račun, dužan je obavijestiti MojeZnanje.eu.

Račun sadrži prikaz cijene, poreza na dodanu vrijednost i svih troškova povezanih s kupnjom, odnosno sav ostali sadržaj propisan računovodstvenim i poreznim propisima.

Korisnik je dužan provjeriti ispravnost podataka po aktivaciji pretplate. Odgovornost je kupca da nas obavijesti o svim pogreškama na računu u roku od 8 dana od primitka računa.

U slučaju da korisnik ne podmiri dospjela potražiavnja, opomene se šalju i putem e-maila, SMS-a i običnom poštom.

U slučaju da korisnik kasni s plaćanjem dospjelih novčanih obveza, MojeZnanje.eu će kupcu obračunati najvišu zakonom dozvoljenu zateznu kamatu sukladno pozitivnim propisima.

POZIVANJE PRIJATELJA

U slučaju da je član prihvatio poziv prijatelja za besplatni probni mjesec, taj će mu se besplatni probni mjesec dodijeliti odmah, bez unošenja podataka o plaćanju. Tokom slobodnog probnog mjeseca, član ima pristup svim tečajevima koje kupac ima uz mjesečnu pretplatu.

U slučaju da je član prihvatio poziv prijatelja i po prestanku besplatnog perioda sklopio pretplatu kupcu će se odobriti besplatni mjesec nakon isteka uplaćene članarine u svrhu vođenja financijske evidencije.

MODALITET PRUŽANJA USLUGE

MojeZnanje.eu pruža internetsko obrazovanje u obliku tečajeva uživo i online obrazovanje u obliku videozapisa proizašlih iz snimljenih predavanja uživo.

Obuka se provodi putem internetske platforme Citrix GoToWebinar koja omogućava prijenos slike na ekranu, a koja može uključivati prezentacije, demonstraciju rada programske opreme, reprodukciju videozapisa, fotografija itd., prijenos glasa i video slike predavača. Internetska platforma također vam omogućuje dijeljenje gradiva u obliku datoteka i internetsku razmjenu poruka (tzv. chat).

OBVEZE PRAVNIH OSOBA U SLUČAJU AKTIVACIJE PRETPLATE ZA SVOJE ZAPOSLENIKE

Prilikom aktivacije pretplate za zaposlenike pravnih osoba, isključiva je odgovornost Organizacije da svoje zaposlenike informira o mogućnosti korištenja usluge i kako se prijaviti na platformu. Prijava zaposlenika vrši se preko administratora za ugovore ili odgovorne osobe na strani Oragnizacije za suradnju s MojeZnanje.eu, koji mora poslati odgovarajući link svim zaposlenicima koje želi uključiti u uslugu.

Zaposlenik, odnosno član koji se registrira sa službenom e-mail adresom ili ga je pozvala njegova organizacija, koja također mora biti član platitelja usluge, suglasan je da organizacija sve podatke o njegovoj djelatnosti može dobiti i obraditi na MojeZnanje.eu. Organizacija također može tražiti podatke o testovima članova, dobivenim potvrdama, tečajevima i snimcima i svim ostalim aktivnostima objavljenim na MojeZnanje.eu. Organizacija može, u bilo koje vrijeme bez najave ili određenog razloga, ograničiti pristup platformi ili otkazati aktivnu pretplatu za člana bez pristanka člana. Svi ostali uvjeti pružanja usluge definirani za fizičke osobe također se primjenjuju na pravne osobe.

PROVJERA ZNANJA

Svaki korisnik MojeZnanje.eu ima mogućnost i pravo da u svakom trenutku izvrši provjeru znanja bilo kada, tj. nakon završetka obrazovanja za bilo koji sadržaj za koji su također pripremljeni završni testovi. Na osnovu uspješno riješenog ocjenjivanja znanja izdaje se certifikat. Certifikat dodjeljuje Housing d.o.o.

Provjeri znanja može pristupiti svatko, također i netko tko nije član MojeZnanje.eu, a pristane na ove Opće uvjete. Provjera znanja je potpuno besplatna za sve fizičke i pravne osobe.

MojeZnanje.eu ne preuzima obvezu pružanja testiranja i dodjele certifikata za sve tečajeve.

 

OGRANIČENJE, PRESTANAK ILI OBUSTAVA PRISTUPA DO USLUGA

MojeZnanje.eu može privremeno ograničiti ili obustaviti pristup svojim uslugama ako je potrebna nadogradnja, održavanje ili druge aktivnosti. To se može učiniti i ako dođe do kvara, neispravnosti ili neaktivnosti zbog više sile.

U vezi s prekidima, ograničenjima i ostalim aktivnostima vezanim uz prethodni stavak, MojeZnanje.eu  će obavijestiti korisnike putem komunikacijskih sredstava koja inače koristi za komunikaciju s korisnicima u najkraćem mogućem roku.

Ograničavanje ili prekidanje pristupa može potrajati onoliko dugo koliko je neophodno za rad tj, popravljanje pogrešaka ili neispravnosti u radu. Korisnik ovime pristaje na ograničenje ili prekida pristupa uslugama te se time odriče bilo kakvog potraživanja prema MojeZnanje.eu za predmetno razdoblje.

MojeZnanje.eu ima pravo na djelomično ili potpuno ograničenje pristupa uslugama, trajno ili privremeno obustavljanje korisnika u sljedećim slučajevima:

 • ako korisnik nije podmirio mjesečnu pretplatu;
 • ako Korisnik krši Opće uvjete, zakonske propise ili ne ispunjava druge obveze vezane za upotrebu usluga MojeZnanje.eu.

Prije nego što poduzme mjere zabrane ili ukidanja, MojeZnanje.eu šalje korisniku poruku o mogućim kršenjima ovih Općih uvjeta ili drugog neprihvatljivog ponašanja, uslijed čega poziva korisnika da ih prekine i/ili zaustavi u roku od tri (3) dana od primitka obavijesti; u protivnom će se poduzeti odgovarajuće mjere protiv njega. Ako u roku od tri (3) dana od poslane poruke, korisnik ne prestane s ovdje navedenim kršenjem, MojeZnanje.eu može privremeno ili trajno ograničiti pristup svim uslugama, što, između ostalog, uključuje privremenu ili trajnu zabranu pristupa sustavu MojeZnanje.eu te svim pripadajućim članskim i/ili korisničkim pravima.

MojeZnanje.eu može, u slučaju da predmetno kršenje predstavlja trenutnu i ozbiljnu prijetnju ili prouzrokuje štetu koja bi mogla narušiti stabilnost i dostupnost internetske platforme MojeZnanje.eu, ograničiti, uskratiti ili na drugi način onemogućiti pritup platformi u odnosu i na druge korisnike bez prethodne najave. MojeZnanje.eu će o navedenom obavijestiti korisnike i/ili članove o poduzetim aktivnostima te, nakon provedene sigurnosne provjere, ponovno aktivirati određenu vrstu usluge za određene korisnike i/ili članove za koje procijeni da ubuduće neće kršiti ove Opće uvjete, odnosno uvjete kojima podliježe pružanje usluga MojeZnanje.eu-a prema korisnicima i/ili članovima.

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

MojeZnanje.eu može prikupljati, pohranjivati, koristiti, prilagođavati, mijenjati, blokirati ili na bilo koji drugi način obrađivati sve podatke koje dostave korisnici i/ili članovi radi pružanja usluga ili podatke koje na drugi način prikupi temeljem valjane osnove za prikupljanje ili obradu podataka. Navedeno se odnosi na kategorije podataka koje su nužne MojeZnanje.eu-u radi:

 • sklapanja, izvršavanja, nadzora i promjene odnosa s korisnikom i/ili članom,
 • izvršavanja odnosno, ispunjavanja obveza MojeZnanje.eu prema korisniku i/ili članu,
 • naplate usluga,
 • naplate usluga drugih davatelja usluga ili partnera
 • rješavanja reklamacija, tehničkih problema ili otkrivanje zloupotreba,
 • interne analize i obrade,
 • provođenja marketinških istraživanja, identificiranje navika, izrada i prilagođavanje ponuda, profiliranje kupaca, razvrstavanje i komunikacija s korisnicima te provođenje drugih analiza tržišta i poslovanja radi poboljšanja ponude,
 • pružanja drugih komunikacijskih usluga,
 • oglašavanja i novostima o ponudi i u bilo koje druge svrhe u skladu s Općim uvjetima i drugim posebnim dogovorom s korisnicima i/ili članovima, o kojima su korisnici i/ili članovi informirani i izričito ili su na iste pristali prihvatom ovih Općih uvjeta te ostalih pozitivnih propisa.

MojeZnanje.eu dobiva, pohranjuje, koristi, prilagođava, mijenja, blokira ili na drugi način obrađuje osobne podatke u skladu s odredbama propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

MojeZnanje.eu prikuplja sljedeće podatke o korisnicima:

 • podatke o potvrdi identiteta - ime i prezime, adresa stalnog ili privremenog prebivališta, mobilni broj, e-pošta, OIB;
 • informacije o prihodima, koje korisnik i/ili član dostavi MojeZnanje.eu-u radi pružanja usluga, osim podataka koji su javno dostupni ili na drugi način kad pristup istima nije u suprotnosti s propisima o osobnim podacima;
 • informacije u vezi s drugim poslovnom suradnjama koje dobije na osnovu korisnika i/ili člana i/ili Organizacije.

Zbog nesmetanog obavljanja usluga korisnik/član ovlašćuje MojeZnanje.eu da može potvrditi točnost podataka koje je korisnik/član dao u vrijeme registracije, posebno kod državnog tijela, institucije, poslodavca i banke. Podatke MojeZnanje.eu prikuplja, obrađuje i koristi samo za potrebe vlastitog poslovanja i pružanja usluga.

MojeZnanje.eu ima pravo obrađivati korisničke podatke za cijelo razdoblje tijekom kojeg je to potrebno za pružanje usluga, osim u slučajevima podataka za koje je u skladu sa važećim propisima izričito propisano drugačije.

Bez obzira na izvornu svrhu zbirke, MojeZnanje.eu može obrađivati osobne podatke u povijesne, statističke i znanstveno-istraživačke svrhe, pri čemu se korisnik/član slaže da je dao svoj pristanak da se podaci u te svrhe mogu obrađivati ili prenositi bez anonimizacije u skladu s važećim propisima.

Prilikom pristupa korisnika/člana do web stranice MojeZnanje.eu, mobilnih ili internetskih aplikacija i portala kojima kojima upravlja MojeZnanje.eu, može MojeZnanje.eu u sve svrhe pružanja usluge korisniku/članu, na hard disku, memoriji ili drugom mediju za pohranu uređaja ili terminala s kojeg pristupa, u obliku kolačića ili na vlastitom serveru, u obliku dnevnika događaja (tzv. Log file) spremiti određene podatke.

MojeZnanje.eu može obrađivati podatke korisnika/člana i nakon prestanka pružanja obrazovnih usluga za korisnika/člana, a koje je sam korisnik i/ili član temeljem ovih Općih uvjeta stavio MojeZnanje.eu-u na raspolaganje, obrađivati u količini i za vremensko razdoblje te u skladu s gore navedenim namjerama s kojima ih obrađuje, ako je takva obrada podataka odgovarajuća i potrebna za postizanje svrhe opisane u ovom odlomku, ali u svakom slučaju najduže do povlačenja dane suglasnosti korisnika i/ili člana.

Korisnik/Član ima pravo na pristup, prepisivanje, kopiranje, dopunjavanje, ispravljanje, blokiranje i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega (u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, GDPR-a te drugih propisa), što ne vrijedi u primjeru ograničenja tog prava, ako tako određuju važeći propisi.

U slučaju da je za svako prikupljanje, pohranu ili obradu osobnih podataka potreban pristanak korisnika, zbog važećih propisa, MojeZnanje.eu će radi predmetne obrade pribaviti valjanu pravnu osnovu za obradu tih podataka, i to temeljem prethodne suglasnosti korisnika/člana. Povlačenjem suglasnosti korisnika/člana odmah se prekida obrada podataka za koje je potreban pristanak.

ZAŠTITA PODATAKA

MojeZnanje.eu obrađuje osobne podatke korisnika na temelju zakona i/ili na osnovu propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka i drugih propisa o obradi osobnih podataka za sve vrste obrade podataka, uključujući prikupljanje, obradu i pohranu podataka.

MojeZnanje.eu osobne podatke korisnika obrađuje na osnovi zakona i/ili na osnovi dobrovoljnog pristanka korisnika.

MojeZnanje.eu može provjeriti točnost dostavljenih osobnih podataka pristupom osobnom dokumentu ili drugoj osobnoj ispravi osobe o kojoj se prikupljaju i/ili obrađuju osobni podaci.

Korisnik/Član ima pravo pregledati, prepisivati, kopirati, dopunjavati, ispravljati, blokirati i brisati osobne podatke koji se odnose na njega.

Pretplatnik koji je pravna osoba, samostalni poduzetnik ili druga organizacija koja pretplatu sklapa u svoje ime, a stvarni korisnik usluga je član takve organizacije tj. usluge koristi na temelju punomoći takve organizacije, dužan je na kraju sklapanja pretplatničkog odnosa s MojeZnanje.eu obavijestiti sve pojedince, koji na temelju takvog ugovora između MojeZnanje.eu i pravne osobe koriste usluge o tome za koje svrhe će MojeZnanje.eu i njihovi ugovorni partneri obrađivati njihove osobne podatke.

Organizacija koja je sklopila ugovor za provedbu usluga MojeZnanje.eu, dužna je dostaviti dostatne dokaze MojeZnanje.eu da je pribavila sve potrebne i valjane suglasnosti pojedinaca koji u njoj koriste usluge, a koje MojeZnanje.eu treba radi administriranja ugovora, odnosno radi pružanja usluga.

Ako pojedinac koji koristi usluge MojeZnanje.eu u Organizaciji ne pristane na obradu osobnih podataka, čija je obrada potrebna da bi se ispunio ugovor između MojeZnanje.eu i takve Organizacije, MojeZnanje.eu će poduzeti sve dozvoljene mjere temeljem ovih Općih uvjeta i pozitivnih propisa u odnosu na tu osobu. Ako pojedinac koji koristi MojeZnanje.eu usluge u Organizaciji ne pristane na obradu vlastitih osobnih podataka, bez kojih MojeZnanje.eu još uvijek može ispuniti ugovorne obveze, MojeZnanje.eu njegove podatke neće obrađivati više niti u mjeri u kojoj je to potrebno radi preostalih obveza temeljem ugovora.

Organizacija koja je pretplatnik usluga MojeZnanje.eu će po potrebi i/ili na zahtjev MojeZnanje.eu-a pružiti uvid u sve suglasnosti pojedinaca koje MojeZnanje.hr treba za obradu osobnih podataka.

MojeZnanje.eu je poduzelo sve tehničke i druge odgovarajuće mjere u svrhu zaštite podataka i koristi metode i sredstva koja osiguravaju zaštitu podataka.

GDPR

Da bismo imali bolje korisničko iskustvo i osobni pristup vama kao pojedincu, moramo prikupiti neke podatke.

Budući da na portalu MojeZnanje.eu vjerujemo u osobni pristup svakom korisniku, pomažemo se prikupljanjem podataka i predlažemo samo tečajeve koji vas kao pojedinca najviše zanimaju i s kojima se možete osobno i profesionalno razvijati. Nikada vam nećemo slati prijedloge koji ne bi bili zanimljivi ili na bilo koji način povezan s vašim zanimanjem.

Za pružanje usluga na web portalu MojeZnanje.eu moji će se osobni podaci moći proslijediti i provjerenim ugovornim obrađivačima, čiji se popis može naći na web linku. Moji osobni podaci bit će dostavljeni ugovornim obrađivačima u minimalnom iznosu potrebnom za pružanje usluga web portala MojeZnanje.eu

Vrijeme zadržavanja: pohranjivat ćemo vaše osobne podatke do svrhe za koju su dostavljeni ili ispunjeni. sve dok vaš pristanak ne bude opozvan.

Prijenos podataka u treće zemlje: ClassMarker Pty Ltd, sa sjedištem u Australiji, koristi se za obradu rezultata ispitivanja, a to je prijenos podataka u treće zemlje, koji možda neće pružiti odgovarajuću zaštitu u smislu Opće uredbe EU o zaštiti podataka i Direktive 95 / 46 / ES.

Svjestan sam da svoj pristanak mogu u bilo kojem trenutku opozvati. O opozivu pristanka izravno ću obavijestiti upravljača osobnih podataka. Svjestan sam da opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se provodi u skladu s pristankom prije opoziva.

Vaša prava

Kao fizička osoba na koju se odnose osobni podaci, imate pravo pristupiti, ispraviti, zaboraviti, izbrisati (pravo na zaborav), ograničiti obradu, prenosivost osobnih podataka i prigovor obrađivati ​​na temelju točaka e) ili f) stavka 1. Članak 6. Opće uredbe o zaštiti podataka ("GDPR") ili za potrebe izravnog marketinga.

Obavještavamo vas da vaša gornja prava nisu apsolutna. Ograničeni su primjenjivim zakonom i moraju se poštivati ​​u određenim slučajevima. Ako želite iskoristiti svoja gornja prava, obratite nam se na

Housing d.o.o., Zaharova 7. HR,-10000 Zagreb ili na e-mail info@mojeznanje.eu.

Na vaš zahtjev u svakom trenutku možete dobiti sve podatke koje imamo o vama ili zatražiti njegovo brisanje. To možete učiniti slanjem e-maila na info@mojeznanje.eu. Informacije ćemo vam poslati besplatno i u roku od 30 dana.

U slučaju brisanja podataka, izgubit ćemo sve podatke o vama i više vam nećemo moći slati prijedloge s kojima možete poboljšati svoju osobnost i karijeru.

Ako ste mlađi od 16 godina, ne možete se prijaviti na popis bez pristanka roditelja. Klikom na slaganje potvrđujete i da imate više od 16 godina.
 

Koje su nam informacije potrebne za osobni pristup:

1. ime i prezime,

2. adresa e-pošte,

3. fizička adresa zbog fakturiranja,

4. IP broj (radi sprečavanja zloupotrebe),

5. telefonski broj,

6. paket oz. tečaj koji ste kupili

7. tečajeve koje ste pohađali,

8. snimke tečajeva koje ste gledali,

9. provjera znanja koje ste stekli,

10. Na koje ste e-poruke odgovorili kako bismo ih najbolje prilagodili vama.

 

Koje ćete obavijesti primati od nas?

1. Obavijesti o nadolazećim tečajevima.

2. Diplome o završenim tečajevima.

3. Obavijesti o dodatnim uslugama i ponudama.

4. Obavijesti o snimcima koje su vam dostupne.

5. Obavijesti o provjerama znanja na temelju kojih dobivate potvrdu o uspješnom završetku znanja.

6. Odbijena plaćanja.

7. Obavijesti o razdoblju pretplate.

8. Ostale obavijesti vezane uz internetsku platformu MojeZnanje i ponude partnera.

 

Mogu li se u bilo kojem trenutku odjaviti s vašeg popisa e-pošte i poslati SMS?

Da, u bilo kojem trenutku možete se odjaviti:

1. klikom na odjavu pretplate na novosti u dnu e-pošte (odnosi se na slanje e-mailova),

2. odgovaranjem na SMS koji smo vam poslali s ključnom riječju STOP,

3. slanjem e-maila na info@mojeznanje.eu, gdje točno pišete s kojih komunikacijskih kanala želite odjaviti pretplatu (obavijesti putem SMS-a ili e-pošte).