Neverbalna komunikacija

Naučite kako čitati skrivene signale.

 • Gledano: 342

Paket uključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje
 • Test
 • Certifikat

Dijeli:

 • Osnove čitanja neverbalne komunikacije.
 • Osnove neverbalne signalizacije i ono što s njima komuniciramo.
 • Pojedinačni aspekti neverbalne komunikacije - geste, izrazi lica, orijentacija tijela.
 • Dinamika moći - kako „moć“ utiče na našu percepciju o nekome i kako to možemo iskoristiti u našu korist.
 • Samopouzdanje - kako se neverbalno manifestuje i kako neverbalni signali utiču na našu sliku o sebi.
 • Razumijevanje obmana i laži.
 • Glas - što komunicira i kako se može manipulirati u našu korist.
 • Upravljanje neverbalnom analizom snimaka.

Više informacija

Većina naše komunikacije je neverbalna. Zašto onda takav naglasak stavljamo na riječi?
U šesto satnom tečaju neverbalne komunikacije vidjet ćemo što komuniciramo tijelom i glasom te ćemo naučiti kako prilagoditi naš govor tijela.
Usredotočit ćemo se na pojedine dijelove neverbalne komunikacije i reći vam što komuniciramo s njima, što možemo komunicirati i što nam drugi govore.
Zavirit ćemo u međusobne odnose i kako moć utječe na njihovu dinamiku. Ovdje ćemo se dotaknuti samopoštovanja i neverbalnih pokazatelja. Neverbalna komunikacija također može poboljšati našu sliku o sebi!
Također ćemo brzo shvatiti percepciju obmane i laži i pokazati glavne neverbalne "izdajnike".
Sve ćemo to pojačati povremenim snimanjem, koje će se analizirati s već stečenim znanjem.