Emocionalno inteligentno vođenje
Predavač: Dina Ercegović
Tečaj se održava: 20.04.2021 od 18:00
Homeopatija: liječenje sezonskih bolesti
Predavač: Dijana Lacković
Tečaj se održava: 21.04.2021 od 18:00
Osnovna homeopatska kućna ljekarna
Predavač: Dijana Lacković
Tečaj se održava: 22.04.2021 od 18:00
Homeopatija: liječenje tegoba želuca i crijeva
Predavač: Dijana Lacković
Tečaj se održava: 29.04.2021 od 18:00
Homeopatija: dječje infekcije i bolesti
Predavač: Dijana Lacković
Tečaj se održava: 30.04.2021 od 18:00