Nadvladavanje svakodnevnih strahova i anksioznosti
Predavač: Anita Huzjak
Tečaj se održava: 24.05.2021 od 18:00
Osobni razvoj i samopouzdanje
Predavač: Anita Huzjak
Tečaj se održava: 03.06.2021 od 18:00