Hrvatska kuhinja
Predavač: Stjepan Fijačko
Tečaj se održava: 07.07.2021 od 18:00
Razgovor o knjizi (biblioterapija)
Predavač: Mirta Faktor
Tečaj se održava: 12.08.2021 od 18:00
 Mentalno zdravlje u doba COVID-19
Predavač: Maja Paska
Tečaj se održava: 19.07.2021 od 18:00