Od laika do poduzetnika
Predavač: Martina Završki
Tečaj se održava: 17.05.2021 od 18:00
Napredni tečaj Excela
Predavač: Ivan Šimac
Tečaj se održava: 26.05.2021 od 18:00
Ključevi uspješne komunikacije
Predavač: Marina Sečkar
Tečaj se održava: 18.05.2021 od 18:00
Komunikacija sa zahtjevnim sugovornicima
Predavač: Marina Sečkar
Tečaj se održava: 14.05.2021 od 18:00
U potrazi za financijskom slobodom
Predavač: Božidar Tišljarić
Tečaj se održava: 16.06.2021 od 18:00
Trendovi i priprema za turističku sezonu tijekom pandemije
Predavač: Sara Kocijan
Tečaj se održava: 18.06.2021 od 18:00
Iznajmljivanje smještaja
Predavač: Sara Kocijan
Tečaj se održava: 23.06.2021 od 18:00
Marketing privatnog smještaja i komunikacija s gostom
Predavač: Sara Kocijan
Tečaj se održava: 24.06.2021 od 18:00
Javni nastup i moć uvjeravanja
Predavač: Darko Balaš
Tečaj se održava: 02.07.2021 od 18:00
Uvod u komunikacije 2 – Odnosi s javnošću i marketing
Predavač: Slađana Lovrić
Tečaj se održava: 07.06.2021 od 18:00
 Samozapošljavanje
Predavač: Slađana Lovrić
Tečaj se održava: 02.06.2021 od 08:30
Poduzetništvo
Predavač: Slađana Lovrić
Tečaj se održava: 08.06.2021 od 08:30