Emocionalno inteligentno vođenje
Predavač: Dina Ercegović
Tečaj se održava: 20.04.2021 od 18:00