Uvod u Python

Osnovni koncepti programiranja u Pythonu

 • Gledano: 523

Paket uključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje
 • Test
 • Certifikat

Dijeli:

 • Osnove programiranja i osnove Pythona.
 • Priprema i pregled integriranog razvojnog okruženja Visual Studio Code
 • Varijable i konstante
 • Upravljanje tokom programa
 • Stringovi / input i output
 • Funkcije
 • Globalna varijabla
 • Tipovi brojeva

Više informacija

Na Python tečaju naučit ćemo osnove programiranja kao što su varijable i konstante, tipovi podataka, uvjetni iskazi, funkcije i petlje. Naučit ćemo kako koristiti integrirano okruženje za razvoj Visual Studio Code koji pruža sveobuhvatan pregled razvoja i rada programske logike. Svaka točka biće propraćena primjerima i zadacima za polaznike. 

 

Pomoću ovog znanja moći ćete započeti s programiranjem i koristiti svoju kreativnost i maštu za izgradnju jednostavnijih programa. S dobrim osnovnim znanjem naučit ćete kako brže sastaviti složenije programe ili će vam biti korisno da naučite sintaksu drugih programskih jezika.